Technologie

Najnowocześniejsze technologie użyte w procesie produkcji olejów i płynów eksploatacyjnych MitasuOil:

1. Poly-Alpha-Olefin

To węglowodory syntetyczne, które stanowią olej bazowy dla olejów syntetycznych i charakteryzują się:

 • dobrymi właściwościami płynięcia w wysokich temperaturach
 • wyższym wskaźnikiem lepkości
 • zmniejszają tarcie
 • dobrą stabilnością hydrolityczną
 • odpornością na erozję
 • nie są toksyczne
 • mieszają się z olejami mineralnymi i ekstraktami

2. Patented ESTER Formula

Estry są szeroką i wieloraką rodziną syntetycznego oleju tworząc jego bazę. Pozyskiwane są w wyniku reakcji kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz alkoholi. Nieodłączna polaryzacja estrów poprawia znacznie właściwości smarne oleju i jego wydajność oraz sprawia, że łatwo ulega biodegradacji. Mogą być mieszane z grupą III i IV (PAO) lub innymi olejami bazowymi, co jeszcze bardziej wpływa na równowagę właściwości smarnych produktu. Ze względu na różnorodność procesów, która wymaga zaangażowania najnowocześniejszych osiągnięć nauki, olej na bazie estrów zapewnia:

 • Doskonałą odporność na wysokie temperatury
 • Wyższą wytrzymałość filmu olejowego
 • Doskonałą płynność w niskich temperaturach
 • Wysoki wskaźnik lepkości i niskie zużycie oleju
 • Doskonałe właściwości przeciw utleniające
 • Doskonałą stabilność mechaniczna i odporność na skutki degradacji cieplnej
 • Doskonałą ochronę silnika w ekstremalnych warunkach pracy - wyścigi samochodowe

3. MOLY-TRiMER - aktywne cząstki mobilbdeu (Mo) w oleju

Zmniejszone tarcie
W porównaniu z innymi dodatkami uszlachetniającymi zmniejszającymi tarcie, dodatki stworzone w technologii Moly-Trimer znacznie zmniejszają straty tarcia, wraz ze wzrostem temperatury spada współczynnik tarcia. Oleje wykonane w technologii Moly-Trimer są szczególnie zalecane do silników pracujących w warunkach intensywnego ciepła.

Zmniejszone zużycie
Film olejowy utworzony przez wykorzystanie technologii Moly-Timer punktowy w parach ciernych (tłok-cylinder, panewka-czop) zapobiega zużyciu oraz zwiększa żywotność silnika i turbosprężarki.

4. ZDDP - dialkilofosforany cynkowe - dodatki przeciwzużyciowe

Są rodziną nienaładowanych związków złożonych z cynku, fosforu i siarki stosowanych jako dodatki przeciwzużyciowe w środkach smarnych, takich jak smary, oleje przekładniowe i oleje silnikowe. Łatwo rozpuszczają są w mineralnych i syntetycznych olejach. Charakteryzują się następującymi właściwościami:

 •  tworzą ochronne powłoki chemiczne (tribofilmy) na powierzchniach metalowych,
 • zmniejszają tworzenie osadów i sadzy na częściach silnika,
 • trawią szkodliwe tlenki, powodujące korozję,
 • niskim ciśnieniem pary i lotnością,
 • hamują początek tarcia

5. ANTI-SHUDDER DURABILITY- właściowści antywibracyjne

Drgania, wibracje powstają z powodu tarcia granicznego w układzie smarowania. Występują w mechanizmach posiadających kontakt cierny (tłok-cylinder, czop-panewka) często na skutek samowzbudzenia. Aby unikać, przeciwdziałać drganiom, środki smarne powinny wykazywać się wysokimi właściwościami antywibracyjnymi, które charakteryzują się:

 • maksymalną ochroną powierzchni ciernych,
 • doskonałą ochroną przed zużyciem i korozją,
 • wydłużoną trwałością,
 • stabilną wydajnością w szerokim zakresie temperatur ,
 • hamowaniem początku tarcia,
 • zmniejszaniem absorpcji oleju i zatykania porów materiału ciernego.

Dobierz olej i kup

do modelu swojego auta