Technologie

Najnowocześniejsze technologie użyte w procesie produkcji olejów i płynów eksploatacyjnych.

Poly-Alpha-Olefin

Poly-Alpha-Olefin

To węglowodory syntetyczne, które stanowią olej bazowy dla olejów syntetycznych i charakteryzują się:

 • dobrymi właściwościami płynięcia w wysokich temperaturach
 • wyższym wskaźnikiem lepkości
 • zmniejszają tarcie
 • dobrą stabilnością hydrolityczną
 • odpornością na erozję
 • nie są toksyczne
 • mieszają się z olejami mineralnymi i ekstraktami

Patented ESTER Formula

Patented ESTER Formula

Estry są szeroką i wieloraką rodziną syntetycznego oleju tworząc jego bazę. Pozyskiwane są w wyniku reakcji kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz alkoholi. Nieodłączna polaryzacja estrów poprawia znacznie właściwości smarne oleju i jego wydajność oraz sprawia, że łatwo ulega biodegradacji. Mogą być mieszane z grupą III i IV (PAO) lub innymi olejami bazowymi, co jeszcze bardziej wpływa na równowagę właściwości smarnych produktu. Ze względu na różnorodność procesów, która wymaga zaangażowania najnowocześniejszych osiągnięć nauki, olej na bazie estrów zapewnia:

 • Doskonałą odporność na wysokie temperatury
 • Wyższą wytrzymałość filmu olejowego
 • Doskonałą płynność w niskich temperaturach
 • Wysoki wskaźnik lepkości i niskie zużycie oleju
 • Doskonałe właściwości przeciw utleniające
 • Doskonałą stabilność mechaniczna i odporność na skutki degradacji cieplnej
 • Doskonałą ochronę silnika w ekstremalnych warunkach pracy - wyścigi samochodowe

MOLY-TRiMER - mobilbden, (Mo) w oleju do silników benzynowych

Zmniejszone tarcie
W porównaniu z innymi dodatkami uszlachetniającymi zmniejszającymi tarcie, dodatki stworzone w technologii Molly-Trimer znacznie zmniejszają straty tarcia, wraz ze wzrostem temperatury spada współczynnik tarcia. Oleje wykonane w technologii Molly-Trimer są szczególnie zalecane do silników benzynowych pracujących w warunkach intensywnego ciepła.

Zmniejszone zużycie
Film olejowy utworzony przez wykorzystanie technologii Molly-Timer punktowy w parach ciernych (tłok-cylinder, panewka-czop) zapobiega zużyciu oraz zwiększa żywotność silnika i turbosprężarki.

Dobierz olej i kup

do modelu swojego auta