Płyny chłodnicze

MITASU RED LONG LIFE ANTIFREEZE/ COOLANT – 40oC to gotowy do użycia płyn chłodniczy na bazie karboksylowej, przystosowany do eksploatacji

MITASU GREEN LONG LIFE ANTIFREEZE/ COOLANT – 40oC to gotowy do użycia płyn chłodniczy na bazie karboksylowej, przystosowany do eksploatacji przez 5

Dobierz olej i kup

do modelu swojego auta