MJ-535 MITASU HYDRAULIC OIL HV150 Synthetic Blended

MJ-535 MITASU HYDRAULIC OIL HV150 Synthetic Blended
Dostępne pojemności 1l 4l 6l 20l 200l

Opis

Blended MITASU HYDRAULIC OIL HV150 Synthetic Blended to syntetyczny olej hydrauliczny typu HV o większym wskaźniku lepkości, który jest specjalnie zaprojektowany do zastosowania w nowoczesnych, wysokowydajnych instalacjach hydraulicznych, aby zapewnić dobrą ochronę przed zużyciem i filtrowalność.

Zastosowanie

MITASU HYDRAULIC OIL HV150 Synthetic Blended przeznaczony jest do maszyn, pomp, układu kierowniczego, urządzeń konstrukcyjnych i dźwigowych, a także maszyn i urządzeń specjalnych, w których zaleca się stosowanie oleju hydraulicznego o zwiększonym wskaźniku lepkości.

Syntetyczny olej hydrauliczny MITASU HYDRAULIC OIL HV150 Synthetic Blended zapewnia:

 • Szeroki zakres zastosowania
 • Stabilną wydajność w różnych warunkach klimatycznych
 • Ochronę układów hydraulicznych przed zużyciem
 • Znakomitą filtracyjność i przesączalność
 • Pełną kompatybilność z uszczelnieniami

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia powodują, że MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended spełnia wymagania wielu producentów urządzeń hydraulicznych.

Właściwości techniczne Normy jakości Parametry
Klasa lepkości ISO VG ISO 3448 150
Gęstość w 15oC ASTM D-4052 0,8782
Temperatura zapłonu [oC] ASTM D-92 235
Temperatura krzepnięcia [oC] ASTM D-97 -30
Kolor ASTM D-1500 <2,0
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 150
Lepkość kinematyczna przy 40oC [cSt] ASTM D-445 149,85
Lepkość kinematyczna przy 100oC [cSt] ASTM D-445 19,10

Normy jakości i normy producentów samochodów

normy

Technologia spełnia

 • DENISON HF-0, 1,2
 • VICKERS I-286-S & M-2950-S
 • US STEEL 126, 127
 • CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
 • DIN 51524 PART 2, 3
 • GENERAL MOTORS LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
 • SAUER DANFOSS
 • AFNOR NFE 48-690 (DRY), 48-691 (WET)
 • REXROTH AND BOSCH VARIABLE VANE PUMPS

Dobierz olej i kup

do modelu swojego auta