MJ-530 MITASU HYDRAULIC OIL HV22 Synthetic Blended

MJ-530 MITASU HYDRAULIC OIL HV22 Synthetic Blended
Dostępne pojemności 1l 4l 6l 20l 200l

Opis

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended to syntetyczny olej hydrauliczny typu HV o większym wskaźniku lepkości, który jest specjalnie zaprojektowany do zastosowania w nowoczesnych, wysokowydajnych instalacjach hydraulicznych, aby zapewnić dobrą ochronę przed zużyciem i filtrowalność.

Zastosowanie

MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended przeznaczony jest do maszyn, pomp, układu kierowniczego, urządzeń konstrukcyjnych i dźwigowych, a także maszyn i urządzeń specjalnych, w których zaleca się stosowanie oleju hydraulicznego o zwiększonym wskaźniku lepkości.

Syntetyczny olej hydrauliczny MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended zapewnia:

 • Szeroki zakres zastosowania
 • Stabilną wydajność w różnych warunkach klimatycznych
 • Ochronę układów hydraulicznych przed zużyciem
 • Znakomitą filtracyjność i przesączalność
 • Pełną kompatybilność z uszczelnieniami

Najnowsze technologie MITASU Oil Corporation, Japonia powodują, że MITASU HYDRAULIC OIL HV Synthetic Blended spełnia wymagania wielu producentów urządzeń hydraulicznych.

Właściwości techniczne Normy jakości MJ-530
Klasa lepkości ISO VG ISO 3448 22
Gęstość w 15oC ASTM D-4052 0,8380
Temperatura zapłonu [oC] ASTM D-92 182
Temperatura krzepnięcia [oC] ASTM D-97 -45
Kolor ASTM D-1500 <0,5
Wskaźnik lepkości ASTM D-2270 210
Lepkość kinematyczna przy 40oC [cSt] ASTM D-445 22,40
Lepkość kinematyczna przy 100oC [cSt] ASTM D-445 5,63

Normy jakości i normy producentów samochodów

normy

Technologia spełnia

 • DENISON HF-0, 1,2
 • VICKERS I-286-S & M-2950-S
 • US STEEL 126, 127
 • CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70
 • DIN 51524 PART 2, 3
 • GENERAL MOTORS LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1
 • SAUER DANFOSS
 • AFNOR NFE 48-690 (DRY), 48-691 (WET)
 • REXROTH AND BOSCH VARIABLE VANE PUMPS

Dobierz olej i kup

do modelu swojego auta